Přeskočit na hlavní obsah

Jak vzniká kniha 3: Redakční zpracování

Na konci minulého vyprávění o vzniku knihy udělal překladatel tečku za rukopisem a odeslal nám ho vytištěný do redakce. Ano, vytištěný. Samozejmě víme, že se dají úpravy v textu dělat počítačově. Ale na druhou stranu víme i to, že na papíře a s tužkou v ruce odvede redaktor lepší práci. Tak nějak líp vidí chyby a jiné nedostatky, dalo by se říct. S elektronickou verzí textu samozřejmě pracuje také, ale ta má funkci pouze pomocnou.

Redigovat knihu totiž není stejné jako tutéž knihu číst. Čtenář se chce začíst a nechat se pohltit dějem, jazykový redaktor to má přísně zakázáno. Když si rukopis přebírá k prvnímu čtení, dostane od odpovědné redaktorky veškeré nezbytné informace o knize samotné, o autorovi, o překladateli... a také si společně podebatují o tom, na co je třeba dávat obzvlášť velký pozor, případně co upravit či lehce pozměnit tak, abychom dodrželi základní pravidlo z minula: aby měl český čtenář z knihy naprosto stejný zážitek jako čtenář originálu.

Redaktor si rukopis i originál odnese domů a může začít pracovat. Překlad čte paralelně s originálem; vlastně se dá říct, že při prvním redakčním čtení se stává jakýmsi spolutvůrcem překladu. Hlídá celou řadu věcí, například jestli hrdinka historického románu nepoužívá předmět, který v té době ještě neexistoval. Jestli všechny postavy mluví jazykem, který odpovídá jejich věku, společenskému postavení i situaci, v níž se právě nacházejí. Jestli náhodou někdo nezavírá dveře, které už někdo jiný zavřel o dvě stránky dřív. Jestli je pro českého čtenáře srozumitelný kulturní kontext, do něhož cizokrajný autor zasadil významnou pasáž děje. A tak dále. Kdybychom chtěli v tomto výčtu pokračovat, byl by to velmi dlouhý článek.

Při prvním redakčním čtení se klade důraz zejména na tyto stylotvorné aspekty. Jakmile má redaktor hotovo, odešle popsaný rukopis zpátky překladateli, který upraví text v duchu redaktorových připomínek a podnětů a poté udělá to, čemu se říká autorská korektura. To znamená, že si svůj překlad pečlivě pročte a vycizeluje k dokonalosti, protože to je naposledy, kdy to může udělat. Když se totiž setká se svým dílem setká příště, bude už z něj hotová kniha.

Finální verzi rukopisu odevzdáme typografovi k sazbě (o něm si budeme povídat příště, dnes ho jen tak letmo zmíníme). Ten upraví text do podoby, kterou bude mít v hotové knize, a vytiskne ho pro druhé redakční čtení. Znovu nastupuje jazykový redaktor, který nejprve zkontroluje, jak si text stojí v porovnání s rukopisnou verzí, a pak se může pustit do druhého čtení. Neměl by se už pouštět do rozsáhlých úprav a přepisovat celé odstavce, protože by tím rozhodil sazbu. Naopak - hledá-li synonymum pro výraz užitý třikrát na jedné straně, snaží se najít takový, který bude mít shodný nebo velmi podobný počet písmen. A podobným způsobem piluje další nedokonalosti, které zná běžný čtenář z hodin českého jazyka: chybnou větnou stavbu, interpunkci...

Typograf následně tyto zásahy zanese do vysázeného textu, poopraví to, co se kvůli redakčním zásahům posunulo nebo přehodilo, a může text vytisknout znovu, pro korektora. To je člověk, který hlídá poslední "maličkosti". Dávám to do uvozovek, protože to jsou paradoxně nejviditelnější chyby: nejčastěji překlepy. Většina korektorů pracuje tak, že si knihu polohlasem předčítá, poněvadž tímto způsobem kontrolují správnost textu hned dvěma smysly (a zvyšují tím pravděpodobnost, že jim žádná chybka neunikne).

Jakmile korektor dokončí svou práci, zanese typograf jeho opravy a my v redakci naposledy zkontrolujeme, jestli je všechno opraveno tak, jak má. Teprve nyní, po čtvrté kontrole, lze text považovat za způsobilý k odevzdání do tiskárny. Někdy následují ještě další čtení, ale to je vyjímka: například u náročných historických publikací s rozsáhlým poznámkovým aparátem nebo u překladů, které se překladateli želbohu moc nepovedly a bylo je třeba do větší či menší míry víceméně přepsat, přepracovat (a to je hrozná práce, věřte, mnohem náročnější než překlad samotný!).

Standardní jsou však ony čtyři kroky redakčních úprav. Celý proces trvá dva až tři měsíce, než můžeme ve výrobním harmonogramu zaškrtnout políčko "hotovo". V dnešním vyprávění jsme však vynechali důležitou součást této fáze vzniku knihy: grafiku. Samozřejmě že nejdůležitější je děj, ale kdybychom nevěnovali pozornost tomu, jak kniha vypadá a jak je "čtenářsky přívětivá", určitě bychom o část čtenářské přízně přišli. Ostatně - určitě už jste v knihkupectví sáhli po nějaké knize jen proto, že vás zaujala její obálka, je to tak? A možná vás jiná kniha odradila tím, že má příliš drobné písmo...

Ale o všech těchto grafických rozhodnutích a pracích si budeme opravdu vyprávět až příště.


Autorka: Karin Lednická

Publikováno: http://www.dominoknihy.cz/novinky/jak-vznika-kniha-3-redakcni-zpracovani

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Alena Mornštajnová: Listopád (recenze)

  Číst Alenu Mornštajnovou se už pomalu rovná tomu pořídit si nejnovější iPhone nebo značkový batoh. Svým způsobem to je totiž přihlášení se k určitému statusu, společenské třídě. Silně přeháním, jistě, ale rozhodně to je naše nejprodávanější současná autorka a tomu zákonitě odpovídá i ohlas na čtenářských fórech. Listopád, letošní novinka Aleny Mornštajnové ale tomuto očekávání nevychází vstříc. Autorka se rozhodla, že trochu rozčeří stojaté vody a napíše příběh, který to bude mít u svých čtenářů těžší než její předešlé knihy.  Vyprávění začíná v listopadu 1989, kdy v Československu probíhá studentské povstání. Jedna z hlavních hrdinek knihy, Marie, chodí se svým manželem na demonstrace v malém městě Meziříčí, které je obvyklou kulisou Mornštajnových knih. Oproti skutečnému vývoji se ale v knize podaří režimu revoluci potlačit, a to dost brutálně, radikálně a osudově. Odpůrci režimu jsou buď mrtví nebo ve vězení, a to včetně těch, co chodili demonstrovat; Marii nevyjímaje. Druhá linie

Polemika: Proč Martin Vopěnka útočí na Literu?

V diskuzi o udílení cen Magnesia Litera ve facebookové skupině Literární s(n)obi jsme zabrousili na velmi tenký led. A tím je útok Martina Vopěnky, předsedy Svazu českých knihkupců a nakladatelů, spisovatele a majitele nakladatelství Práh na Literu. Než se pustím do rozboru toho, co MV řekl, ocituji zde otázku, na kterou odpovídal i celou jeho odpověď. Otázka padla v rozhovoru pro časopis Knihkupec , což je vedlejší projekt marketingového ředitele Euromedie: Jste jeden z mála českých autorů, kteří získali respekt i v zahraničí. Román Můj bratr Mesiáš byl nyní vybrán jako scifi měsíce v britských The Times. Také v Polsku vám vycházejí skvělé recenze – lepší než v Čechách. Čím to je? Poněkud neskromně se cítím být světovým spisovatelem, což mi zdejší literární scéna nemůže odpustit. Nevolím malá česká témata, zajímají mne ta velká, obecně lidská, civilizační, filozofická. Slyšel jsem teď předsedu poroty Magnesie Litery říkat něco v tom smyslu, že oni vlastně hledají spíš něco, co by jin

Recenze: Petr Stančík – Pravomil

Jaký je nový román Petra Stančíka Pravomil? Po několika letech jsem se rozhodl vrátit k Petru Stančíkovi a podívat se na jeho knihu zblízka.  Petr Stančík se na české literární půdě pohybuje už pěknou řádku let. Dokonce déle, než je známý široké veřejnosti, do jejíhož povědomí se dostal románem  Mlýn na mumie . Ten bývá definován jako  „mystický gastronomicko-pornografický thriller“  (citace z oficiální anotace), ale tuto definici více než cokoliv jiného můžete brát jako (fungující) prodejní nálepku. Mlýn na mumie byla historická detektivka plná životní radosti, humoru a jazykové nádhery. Upřímně jsem si díky této knize Petra Stančíka zamiloval. O pár let později mě láska opustila. Důvody zde rozebírat nebudu, ale vlastně jsem se od jisté chvíle vyhýbal všemu, co Stančík napsal. Až do dnešních dní – a ještě že tak. Před pár týdny totiž v nakladatelství Druhé město (jeho domácí nakladatel) vyšel román Pravomil, popisující život skutečného československého hrdiny – Pravomila Raichla.